dilluns, 8 de juny del 2015

Aprendo música con las TIC

Aprendo música con las TIC és un portal en el qual trobem diferents activitats, jocs, etc. relacionats amb l'educació musical; instruments, ritmes, notes, cançons... És totalment gratuït i no és necessari enregistrar-se.
Les activitats es poden realitzar en tres idiomes; anglès, català i castellà. A més, també es pot escollir el nivell de dificultat. 

Les activitats estan orientades a millorar i reforçar les habilitats musicals que es treballen a l'aula, per tant, segons el Model SAMR, es trobaria dins de millora i/o augment. Pel que fa a la Taxonomia de Bloom, en aquest portal es desenvoluparien els verbs recordar, comprendre i aplicar, ja que els infants acaben de comprendre els coneixements musicals, i els apliquen en els diversos jocs. La interactivitat que es produeix és selectiva, perquè l'usuari només és receptor de continguts i la possibilitat de respostes és limitada.

En definitiva, crec que és un portal molt interessant per acabar de treballar conceptes de l'àrea musical que no queden clars. També podria substituir les activitats tradicionals que se solen fer amb paper i llapis, d'aquesta manera es motivaria a l'alumnat.

divendres, 5 de juny del 2015

GoAnimate: Proposta d'utilització educativa.

Per a la darrera sessió de l'assignatura, per parelles, havíem de presentar una proposta d'utilització d'una aplicació. La meva companya Alba Gonzalez i jo, hem escollit l'aplicació GoAnimate, ja que ens va semblar molt interessant. A continuació teniu la presentació en la qual s'exposen tots els detalls de les activitats proposades.


dimecres, 3 de juny del 2015

Projecte MusicAppsSelvatges

MusicAppsSelvatges és un projecte en el qual participen els alumnes d'ESO de l'Institut Joan Puig i Ferreter. L'objectiu d'aquest projecte és utilitzar el bloc per exposar totes les aplicacions que es poden utilitzar a l'àrea de música. En aquest blog de l'aula de música, hi podem trobar symbaloos amb un recull d'aplicacions, que han anat trobant els alumnes. Així doncs, hi ha un symbaloo amb aplicacions d'Android i un altre amb aplicacions d'Apple. A més a més, en el bloc hi ha un apartat en el qual trobem tutorials d'algunes de les aplicacions. A l'inici del blog, els alumnes publiquen algunes de les propostes que han fet utilitzant les aplicacions, i centrant-les en la música.

Trobo molt interessant que existeixin projectes com aquest, ja que els alumnes són els que cerquen i troben aplicacions que creuen que poden utilitzar a l'escola. D'altra banda, prenen consciència de les diferents utilitats que poden tenir els dispositius mòbils, perquè no només serveixen per jugar a jocs o parlar amb els amics.

divendres, 15 de maig del 2015

Pensament computacional i Robòtica educativa en l'àrea de música

Segons Jeannette Wing (2006), aquesta nova competència de programar, hauria d'estar inclosa en l'ensenyament-aprenentatge dels nens i nenes, ja que és important per a l'aprenentatge de les ciències, com l'enginyeria, les matemàtiques, la tecnologia... Per tant, el pensament computacional implica resoldre problemes, dissenyar i programar sistemes a través de la tecnologia. Així doncs, treballant-ho a les aules, els alumnes a l'hora de programar, podrien pensar com ho fa un científic informàtic.

Des de l'àrea de música, podria ser molt interessant la robòtica i la programació, però com es podria portar a terme i per a què es podria utilitzar?
L'Entorn d'aprenentatge Scratch, permet introduir-se en la programació i és molt interessant per treballar amb els infants. Així doncs, és una eina que podria utilitzar-se per programar instruments com el piano. En el següent enllaç trobareu una proposta de com crear un piano mitjançant Scratch. Amb aquesta proposta els alumnes poden crear un piano virtual i programar les tecles per tal que soni la nota que ells vulguin. El resultat d'aquesta programació el podeu trobar aquí.

Trobo que és molt interessant, ja que els alumnes poden conèixer els instruments musicals des d'una altra perspectiva, deixant una mica de banda la tradicional. A més poden treballar continguts de música com el ritme, les notes musicals, la pulsació...

Segons el Model SAMR, la utilització de l'Scratch produeix una transformació i una redefinició en l'ensenyança-aprenentatge, perquè permet crear, dissenyar i programar, cosa que abans no es feia, o almenys a l'aula. Pel que fa a la Taxonomia de Bloom, es trobaria a dalt de l'escala de verbs, en crear i dissenyar. Fent referència a la interactivitat, és comunicativa, ja que l'usuari pot crear i té múltiples possibilitats de resposta.

dissabte, 9 de maig del 2015

Aplicacions de Realitat Augmentada

La darrera sessió de l'assignatura "Programes multimèdia infantils i juvenils" la vam dedicar a analitzar aplicacions de realitat augmentada (RA), que tanta rellevància tenen actualment, sobretot en educació.
Per si és del vostre interès aquest tema, trobareu més informació en aquest enllaç.

colAR Mix és una aplicació de realitat augmentada, disponible tant en Apple Store com en Google play. Tot i ser gratuïta, per descarregar i veure alguns dibuixos s'ha de pagar. Consisteix a pintar uns dibuixos que es troben al lloc web en format pdf i després veure'ls amb l'aplicació en una tauleta o iPad. Els dibuixos pintats cobren vida a través de la pantalla del dispositiu. A més es pot veure l'animació des de qualsevol angle i es pot interactuar amb ella.

En relació al Model SAMR, aquesta aplicació té un impacte de modificació i/o redefinició significativa de les tasques. Perquè com deia anteriorment, transforma els dibuixos en animacions. Pel que fa a la Taxonomia de Bloom, l'aplicació permet animar i il·lustrar els personatges pintats.

Trobo que és una aplicació molt divertida i original sobretot per als més petits, ja que poden veure com els dibuixos que han pintat es mouen, ballen, salten...

ARBI és una aplicació de realitat augmentada, que es troba disponible tant a Google play com a Apple Store. És gratuïta però el llibre físic, el qual l'acompanya, no ho és. Encara que, al lloc web hi ha una petita mostra o demo, i si et subscrius, pots obtenir tres capítols gratuïts. Per tant, l'aplicació funciona amb un llibre, el qual narra la història d'un drac, anomenat Drako, que turmenta una vila on els habitants són molt feliços. Aquests demanen ajuda al cavaller Arbi per tal que els salvi de l'amenaça del drac. Aquest cavaller amb l'ajuda de tres valents amics tractarà de vèncer el drac i tornar a portar pau a la vila. Així doncs, mentre es va llegint el llibre físic, es poden veure les il·lustracions amb un dispositiu mòbil (Tauleta, smartphone...), aquestes cobraran vida a través de la pantalla.

Pel que fa al Model SAMR i la Taxonomia de Bloom, té el mateix impacte i treballa les mateixes habilitats que l'anterior aplicació. Però afegint l'aspecte de la comprensió lectora, ja que el llibre s'ha de llegir a la vegada que es veuen les il·lustracions per tal de seguir el fil conductor.

En definitiva, considero que és un llibre molt interessant per treballar a l'aula, per les animacions i il·lustracions que són molt vistoses i acolorides, pel missatge que vol transmetre la història (és molt important treballar en equip per aconseguir un objectiu), i finalment per la innovació que comporta la realitat augmentada.

diumenge, 26 d’abril del 2015

Aprenent música amb les TIC - Classe de música 2.0

En el següent vídeo, podem veure un exemple d'una classe de música 2.0. Els mateixos alumnes de l'IES San Miguel de Meruelo, que han estat els protagonistes d'aquesta experiència amb les TIC a l'aula de música, expliquen què els ha agradat més i com han utilitzat les diferents eines i aplicacions. Primerament, a l'aula de música, en comptes d'utilitzar llibres o fitxes, han utilitzat un blog de classe, el moodle i l'Edmodo (aquests dos últims són Entorns Virtuals d'Aprenentatge). En aquests han realitzat tasques 2.0, han fet consultes i s'han comunicat entre ells. D'altra banda, han utilitzat aplicacions com Pixton (per fer còmics), Incredibox (per crear composicions musicals), Glogster (per fer murals interactius), entre d'altres.
En el vídeo podem veure com els alumnes expliquen que s'ho han passat molt bé i que han après molt amb l'ús de les TIC a l'aula de música. A més a més, no han trobat gens a faltar el llibre.

Per tant, aquí tenim un exemple de què podem treballar amb les TIC l'àrea de música o qualsevol altre, ja que aquestes ofereixen un gran ventall de possibilitats.

dimecres, 15 d’abril del 2015

Incredibox

Incredibox és una aplicació web en la qual es poden crear ritmes a l'estil Beatbox. Per accedir i utilitzar l'aplicació no és necessari registrar-se ni crear-se un usuari. Això fa que sigui molt més fàcil d'utilitzar a l'aula.

La utilització de l'aplicació és molt senzilla, primerament triem la versió en la qual volem jugar (hi ha fins a la v4, que és la darrera), i després ens apareix una pantalla on hi ha uns personatges que fan sons depenen dels accessoris que els posem. Cada accessori pertany a una pulsació, efecte de so, melodia o timbre de veu diferent. Quan hem "vestit" tots els personatges amb sons diferents, podem eliminar-los i posar-ne d'altres, d'aquesta manera pots crear mescles o combinacions diferents. També podem pausar alguns personatges, és a dir, el so que produeix s'aturarà i el podem tornar a reproduir quan vulguem.

També hi ha l'opció de gravar les nostres composicions sonores i compartir-les via Facebook, Twitter i correu electrònic. Per tant, a l'aplicació podem trobar les creacions que han fet altres persones.

Pel que fa al Model SAMR, l'aplicació es trobaria en redefinició, ja que permet crear les composicions i ritmes musicals que nosaltres vulguem. Segons la Taxonomia de Bloom, l'aplicació permet crear i dissenyar diferents ritmes. Així doncs, la interactivitat és comunicativa, perquè l'usuari tant pot crear com rebre continguts d'altres usuaris, i, a més, Incredibox dóna diferents possibilitats de resposta.

Trobo aquesta aplicació molt interessant i divertida, sobretot per als alumnes, ja que té una estètica molt atractiva i els motiva a crear ritmes i melodies. A més es treballen aspectes d'educació musical com l'escolta activa, l'exploració de recursos creatius, i la creació i producció de música, ritmes, melodies, pulsacions...

Exemple de composició musical amb l'Incredibox

diumenge, 12 d’abril del 2015

Blubbr

Blubbr és una aplicació web 2.0, per elaborar qüestionaris a partir de vídeos de YouTube.
Per fer els qüestionaris que ja hi ha fets per altres usuaris, no cal registrar-se, però per crear-los sí. És totalment gratuït i es pot fer a través del compte de Facebook, de Twitter o amb el correu electrònic. Quan ens hem registrat, tenim el nostre perfil i en aquest podem veure els trivs o qüestionaris que hem jugat i els que hem creat nosaltres mateixos.  
L'aplicació disposa d'un cercador per poder trobar qüestionaris que ens interessin, a més a més, aquests estan agrupats per categories, per exemple; hi ha la categoria dels més populars, els recomanats per altres usuaris, de música, de pel·lícules, d'art, d'educació...

L'opció més interessant de l'aplicació és la de crear qüestionaris. Primerament hem de decidir quin vídeo de YouTube farem servir per a crear el nostre qüestionari. Quan ja l'hem escollit podem anar aturant-lo i introduir les qüestions, és necessari utilitzar un fragment de vídeo diferent per a cada qüestió. Quan ja el tenim enllestit podem posar-hi un títol, assignar-li una categoria i posar els tags o etiquetes que vulguem. Un cop l'hàgim publicat, el podem compartir i desafiar un amic amb el compte de Facebook.

Per tal de poder investigar a fons l'aplicació, he creat un qüestionari relacionat amb l'educació musical, i he utilitzat el vídeo del conte El petit pianista de Brij Kothari.


En relació al Model SAMR, l'aplicació presentada té un impacte de redefinició en l'educació perquè permet crear activitats i tasques que prèviament no es podien fer. Segons la Taxonomia de Bloom, desenvolupa l'habilitat de creació i disseny per una banda, i comprendre i recordar per una altra. Pel que fa a la interactivitat, és comunicativa, ja que l'usuari tant pot ser receptor com productor de continguts. Això traduït en l'àmbit educatiu, l'alumne és receptor i el mestre és productor de continguts.

En general, és una aplicació molt senzilla i fàcil d'utilitzar, a més, aquest tipus de qüestionaris podrien ser molt útils a l'aula si sabem dissenyar-los bé, i enfocar-los correctament tenint en compte els objectius o finalitats didàctiques que vulguem treballar.
També poden resultar molt atractius per als alumnes, ja que a la vegada que visualitzen un vídeo se'ls fa una pregunta sobre aquest i després continuen veient el vídeo fins a la següent qüestió. El funcionament de l'aplicació també anima a la competició entre els nens i nenes o de qualsevol usuari, perquè  si contestes correctament, acumules punts i finalment obtens una puntuació. 

dissabte, 11 d’abril del 2015

El petit pianista de Brij Kothari

El petit pianista o The Little pianist és un conte que el podem trobar en vídeo a YouTube, en el lloc web bookbox o en les aplicacions per Android i Apple. El conte és en anglès però està traduït i subtitulat en diferents idiomes. A més, està presentat amb un seguit d'imatges o dibuixos que fan que sigui atractiu i cridi l'atenció, sobretot per a nens i nenes. Per tant, és perfecte per veure'l amb aquests i sensibilitzar-los amb la història del protagonista i la música.


dijous, 9 d’abril del 2015

Article: La educación musical del futuro- Lydia Sag Legrán

Aquest article parla de la importància que reben les TIC (tecnologies de la informació i comunicació) en l'actual societat, de tal manera que, és imprescindible proporcionar una educación basada en aquesta nova realitat als nens i nenes. Perquè si no es fa així, estarem augmentant el percentatge d'analfabetisme tecnològic, fet que pot provocar un desavantatge a l'hora de trobar feina i una incapacitat per utilitzar els recursos que ens ofereixen aquestes tecnologies. Per tant, l'ensenyança ha d'actualitzar la seva metodologia, incorporant les TIC, que aquestes serveixen tant per ensenyar com per aprendre.

El rol del mestre/a ha canviat, ja que no és l'únic mitjà de transmissió de la informació. Ara, ha d'orientar els alumnes per tal que ells mateixos construeixin els seus coneixements mitjançant les TIC. D'aquesta manera, el rol de l'alumne no serà el de rebre informació i prou, sinó que ha de ser capaç de recollir-la i analitzar-la, perquè aquesta es converteixi en coneixement útil per a qualsevol situació de la vida quotidiana.

A més a més, segons Lydia Sag, aquests nous recursos tecnològics, els docent podran atendre millor a la diversitat d'alumnes, ja que aquests recursos es poden personalitzar i adaptar-los als diferents modes d'aprenentatge.

Fent referència a la temàtica del blog, en l'article es comenten diferents maneres de treballar amb els recursos que ens proporcionen les TIC en l'aula de música. Algunes de les aplicacions didàctiques que s'esmenten són les següents:

-Gravar sons, utilitzant l'aplicació adequada, i mostrar gràficament, en el projector de l'aula, les ones sonores que es produeixen, amb l'objectiu que l'alumnat ho comenti i comprengui.

-Aprendre a utilitzar diferents editors de partitures per tal que els alumnes aprenguin a escriure i a llegir música. (Com per exemple el Noteflight analitzat en aquest blog)

-Fer ús dels reproductors per escoltar les partitures que han creat anteriorment.

-Gravació de podcast i creació de contes musicals.

-Fer una recerca per internet de tot tipus de gèneres musicals, des de la clàssica fins a l'actual.

A l'article es comenten algunes activitats més que es podrien fer a l'aula de música utilitzant les TIC, però les més destacades són aquestes.


Per llegir l'article complet feu clic aquí

dissabte, 4 d’abril del 2015

Educaplay

Educaplay és una aplicació o plataforma en línia, en la qual es pot crear una aula virtual on els alumnes realitzen jocs educatius, a partir d'unes col·leccions d'activitats creades pel mestre o per altres usuaris.
Per poder accedir i utilitzar l'aplicació és necessari que ens enregistrem, ho podem de diferents maneres, iniciant sessió amb el nostre compte de Facebook, Google plus o Windows live, o simplement amb el correu electrònic. Per tant, podem accedir-hi gratuïtament, tot i que disposa d'una versió Prèmium.
Cal destacar el sistema de tickets codificats, que faciliten als alumnes utilitzar i realitzar activitats sense haver-se de registrar. En aquest cas, el mestre  pot crear un grup a educaplay amb tots els alumnes de classe, i el sistema de tickets li permetrà crear uns codis que poden ser personalitzats amb un nom i fotografia de l'alumne. Per tant, cada ticket que creï el mestre, tindrà un codi, i amb aquest, l'alumne podrà accedir a l'aplicació sense haver de posar cap dada personal. Quan un alumne entri amb el codi del seu ticket, accedirà directament al grup que correspongui i que hagi creat el mestre.

Des del grup, els alumnes poden fer les activitats que el mestre ha agrupat en col·leccions, que a més, poden estar ordenades cronològicament per tal que es realitzin seguint un ordre. Mentre els alumnes fan les activitats poden veure els seus resultats, la puntuació i la seva posició en el rànquing. En aquest últim també es pot veure la posició dels altres usuaris que hagin fet la mateixa activitat, per tant, els alumnes podran veure la dels seus companys. El rànquing té en compte la puntuació i el temps emprat per fer l'activitat, per tant, elabora un llistat de posicions tenint en compte aquests ítems. D'aquesta manera s'estimula la participació i motivació dels alumnes, mitjançant la competició i gamificació.
Els alumnes, també tenen l'opció de comentar en cada activitat o també poden fer-ho en un espai que hi ha en el grup. Així doncs, es produeix un feedback entre alumnes i mestre.

D'altra banda, el mestre pot fer un seguiment complet del progrés del grup i de cada alumne, veient els seus resultats que queden recopilats tant en l'aplicació com en un full de càlcul excel que es pot descarregar.
Pel que fa a la creació d'activitats, el mestre o qualsevol usuari registrat, pot crear-ne i n'hi ha de diferents tipus o modalitats. Hi ha un ampli llistat de tipus d'activitats que es poden crear, com per exemple endevinalles, mots encreuats, dictats, sopes de lletres, mapes interactius, test, presentacions a l'estil powerpoint, videoquiz...  Primerament, hem d'escollir el tipus d'activitat, és a dir, els citats anteriorment. Seguidament, escollim l'idioma (espanyol, català, anglès, francès...), posem un títol i una descripció a l'activitat i classifiquem l'activitat per curs (de P4 fins a 2n de Batxillerat), assignatura i àrea de coneixement. Un cop hem escollit aquestes opcions, accedim a un nivell d'edició més detallat, en el qual podem configurar aspectes que determinaran l'activitat. L'opció de privacitat és exclusiva per als usuaris prèmium, per tant, les activitats seran públiques per defecte. El que sí que podem editar i escollir, són les opcions de l'activitat, com per exemple; realitzar preguntes i respostes, decidir les paraules dels mots encreuats, afegir àudio, imatges i vídeos, determinar si el temps per contestar és limitat o no, el nombre d'intents per respondre... Finalment, podem posar etiquetes a l'activitat, ja que així ajudem a classificar-la per temes, matèries, cursos, etc.
Un cop creada l'activitat, podem fer-la i editar-la si hi ha algun error. També tenim l'opció d'impressió de l'activitat, d'aquesta manera també la podem realitzar amb paper però perd tota mena d'interactivitat, sobretot pel que fa als àudios o vídeos.
Quan n'hàgim creat varies, podem agrupar-les en una col·lecció i introduir-les en els nostres grups, en el cas del mestre, en el grup dels seus alumnes.

Per tenir una experiència de primera mà amb l'aplicació presentada, he creat algunes activitats de diferents tipus, relacionades amb la temàtica d'aquest bloc, la música. Per tant, en les quatre activitats es treballen els instruments musicals i les cançons populars infantils, i estan destinades a nens i nenes de 1r de primària.

Activitat 1- Sopa de lletres: Instruments de cordaActivitat 2- Ordena les lletres: Músics i instruments


Activitat 3- Mapa interactiu: Nom dels Instruments


Activitat 4- Videoquiz: Quina cançó sona?


Segons el Model SAMR, Educaplay fa una modificació i transformació de les tasques, perquè permet crear activitats, que abans ja es feien en paper, però millorant la seva funcionalitat en la correcció immediata, el seguiment dels resultats que fa el docent i la comunicació que es produeix entre docent-alumne i alumne-alumne. En referència a la Taxonomia de Bloom, l'habilitat que desenvoluparia el docent, en cas que dissenyés les activitats, seria la creació i avaluació. D'altra banda, l'alumnat podria treballar l'anàlisi, comprensió i aplicació de coneixements. El tipus d'interactivitat que es dóna és comunicativa, ja que l'usuari tant pot ser receptor com productor de continguts. Això traduït en l'àmbit educatiu, l'alumne és receptor i el mestre és productor de continguts.

Personalment, crec que és una aplicació molt completa i útil per utilitzar-la a l'aula, a més es poden treballar els temes i les matèries que vulguem, ja que les activitats les crea l'usuari. També cal destacar, el sistema de tickets que ha estat creat exclusivament perquè els alumnes puguin accedir-hi sense haver-se de registrar, ja que a vegades és complicat pel fet de protecció de dades de menors. Trobo molt interessant la creació de grups i l'opció que té el docent de poder fer un seguiment de cada alumne i dels seus resultats. D'aquesta manera, l'aplicació facilita l'avaluació que pugui fer el mestre dels seus alumnes, i alhora, aquests poden veure els seus mateixos resultats i anant millorant-los. A més, després d'haver creat algunes activitats, puc dir que és molt fàcil, intuïtiu i ràpid, a més a més, es poden fer activitats realment divertides pels alumnes.
En definitiva, és una aplicació molt recomanable, ja que l'usuari és qui genera els continguts i la seva funcionalitat fa que els alumnes ho percebin com un joc però alhora poden estar treballant continguts curriculars.

dimecres, 1 d’abril del 2015

Lyrics training

Lyrics training és una aplicació en línia que permet practicar l'anglès (o altres llengües com el castellà, el català, el francès, etc.) mitjançant vídeos de YouTube de cançons. Mentre visualitzem els vídeos de les cançons, la lletra ens apareix sota d'aquests, però amb espais en blanc que hem d'omplir segons la lletra de la cançó que anem escoltant. També podem trobar l'opció de karaoke.
Per poder utilitzar l'aplicació no és necessari que ens enregistrem però hi ha l'opció de registrar-se gratuïtament. Si decideixes crear-te un usuari, podràs veure les teves estadístiques i puntuacions de cada cançó, i a més sabràs en quina dificultat i el nombre de vegades que les has practicat.

Nivells de dificultat de l'aplicació
Quan decidim escoltar una cançó, podem seleccionar el nivell de dificultat en la qual ho farem. Els quatre nivells de dificultat són els següents: 
-"Principiante": hi ha un 10% de paraules que haurem d'escriure o omplir en els espais en blanc.
-"Intermedio": hi ha un 25% de paraules que haurem d'escriure o omplir en els espais en blanc.
-"Avanzado": hi ha un 50% de paraules que haurem d'escriure o omplir en els espais en blanc.
-"Experto": s'ha d'escriure el 100% de la lletra de la cançó.

Després d'escollir el nivell de dificultat, podem escollir entre dos modes de joc: "mode escriptura" i "mode selecció".
Mode de joc: escriptura
El "mode escriptura" consisteix a escriure les paraules que falten en els espais en blanc, que van apareixent durant la cançó. Quan no escrivim res en un espai en blanc, la cançó s'atura i dóna un temps determinat per tal que puguis pensar. Si necessites tornar a escoltar el fragment de la paraula que et falta, es pot tirar enrere, i d'aquesta manera, es repetirà l'últim fragment de la cançó en el qual t'hagis aturat. En el cas que no sàpigues alguna paraula, l'aplicació la marcarà com un error i podràs seguir escoltant la resta de la cançó.

Mode de joc: selecció
El "mode selecció" funciona igual que l'anterior, tot i que en comptes d'escriure les paraules, et proporciona un llistat, en el qual n'has de triar una per a cada espai en blanc.

D'altra banda, els espais en blanc que hi ha en una cançó no sempre seran els mateixos, ja que canvien cada vegada que l'escoltes. Així doncs, no val memoritzar-los sinó escoltar atentament la cançó.

En la pantalla de joc, tant un mode com l'altre, ens apareix la puntuació, els espais en blanc contestats i el total de tots els que hi ha, els encerts i els errors. També hi ha la barra vermella del temps que disminueix cada vegada que la cançó s'atura i pensem quina és la paraula que hi va en cada espai.

Una altra opció molt interessant que ens ofereix aquesta aplicació, és que podem imprimir la lletra sencera de les cançons que hi ha, i a més, també pots eliminar algunes paraules i deixar espais en blanc, per tal d'emplenar-los.

En relació al Model SAMR, l'aplicació produeix un augment en les pràctiques educatives perquè l'activitat es podria fer en paper però lyrics training millora la seva funcionalitat (afegeix vídeo, imatge, correcció immediata, diferents dificultats...). Pel que fa a la Taxonomia de Bloom, l'aplicació treballaria la capacitat de comprensió i de recordar. La interactivitat que es produeix és selectiva perquè les possibilitats de resposta que té l'usuari és limitada.

En definitiva, crec que l'aplicació és una bona eina tant per treballar a l'aula de música com per a l'aprenentatge de la llengua anglesa. Perquè per una banda es pot treballar l'escolta musical, ja que requereix un acte de concentració, per part de l'alumne, envers la música que sona. També es poden treballar els diferents estils i gèneres musicals mitjançant els vídeos de YouTube que ofereix l'aplicació. D'altra banda, també és un molt bon recurs per a l'aprenentatge de llengües estrangeres, principalment, l'anglesa, ja que els alumnes ho perceben com un joc però en realitat estan aprenent anglès d'una forma més lúdica.

divendres, 20 de març del 2015

Presentació d'Aplicacions vistes durant l'estada a l'escola (Taxonomia de Bloom+TAC i Model SAMR)

En la sessió d'avui hem exposat algunes de les aplicacions que hem vist, que eren utilitzades tant per alumnes com per mestres, durant l'estada a l'escola. També hem analitzat l'impacte de les seves utilitzacions segons el Model SAMR i la Taxonomia de Bloom+TAC.

Aquest model ofereix un mètode per veure com la utilització de les TIC pot impactar en l'ensenyança i l'aprenentatge. També mostra la progressió que pot adoptar la tecnologia en l'educació segons la manera en la qual és utilitzada a l'aula.


El psicòleg Bloom fa una taxonomia d’habilitats de coneixements, s’expressa en forma de verbs. El verb recordar és el més simple de l'escala, i el verb crear és el més difícil. Aquests es poden desenvolupar mitjançant les TIC.

A més, hem pogut observar que hi ha un gran ventall de dispositius en els quals s'utilitzen les aplicacions en les aules de primària i infantil. Com per exemple, en tauletes, pissarres digitals interactives (PDI), ordinadors portàtils...

Algunes de les aplicacions presentades a l'aula, que m'han resultat més interessant, són les següents:

Code és una aplicació per aprendre a programar i molt senzilla d'utilitzar, sobretot perquè està enfocada als infants, ja que té molts vídeos de tutorials. A més, resulta molt atractiu per als infants, ja alhora que programen, donen vida a personatges de Disney com l'Ana i l'Elsa de la pel·lícula Frozen.
Aquesta aplicació ha generat una transformació dins del món de l'ensenyança i les TIC. Per tant, segons el Model SAMR es trobaria en redefinició, ja que ens permet crear coses que abans no es podien, com donar ordres a un personatge perquè executi unes accions. D'altra banda, fent referència a la Taxonomia de Bloom, l'aplicació se centra en el verb crear i dissenyar.

Tothom hauria de saber programar amb Code:


iDoceo és una aplicació destinada als mestres, ja que permet tenir un recull de les notes dels alumnes, les assistències, un plànol de l'aula, l'horari i la planificació setmanal, etc. És a dir, és una eina que facilita les tasques més rutinàries que es fan dia a dia a l'escola. Però té un inconvenient, i és que és una aplicació exclusiva per als usuaris de l'ipad i a més no és gratuïta.
Aquesta aplicació ha generat una transformació en l'àmbit educatiu, ja que ha permès una redefinició significativa de les tasques que abans es feien amb paper i bolígraf. D'aquesta manera, segons el Model SAMR, es trobaria en modificació.  Dins de la Taxonomia de Bloom es trobaria en recordar i comprendre.

Fulla d'assistència a l'aula de l'aplicació iDoceo

ClockworksLectura eficaç són dues aplicacions que han generat una millora dins de l'ensenyament, ja que permeten l'autocorrecció i l'alumne pot veure les errades que comet i corregir-les a l'instant. Per tant, segons el Model SAMR han produït un augment i una millora del funcionament de les tasques, que es feien prèviament amb fitxes, pissarres o llibres de text. Pel que fa a la taxonomia de Bloom, les aplicacions fan a l'alumne recordar i comprendre els continguts i coneixements assolits a l'aula. A més, també criden molt més l'atenció dels alumnes, gràcies als efectes visuals, dibuixos, música...

Clockworks és una aplicació que treballa l'àrea de matemàtiques, concretament les hores, i la suma i resta d'aquestes. Tot i que alhora es treballa la llengua anglesa, perquè és una aplicació que està totalment en anglès.
D'altra banda, permet als alumnes escollir el nivell de dificultat per poder jugar, de manera que puguin anar augmentant-lo a mida que responguin correctament les preguntes.

Menú principal de l'aplicació on s'escull la dificultat


Els alumnes han de respondre la pregunta, fent clic en un dels tres rellotges digitals.

Lectura eficaç és un portal en el qual trobem diverses aplicacions relacionades amb l'àrea de llengua catalana. Hi ha activitats per treballar la composició de mots, l'ortografia, jocs de paraules, frases fetes... En definitiva són activitats que es poden treballar a l'aula amb llibres, fitxes, etc. Però aquestes aplicacions permeten que l'alumne rebi una correcció immediata de les seves respostes, i a més, realitzen moltes més activitats en el mateix o menys temps que si les fessin amb paper i llapis.

En aquest exercici, s'han d'escriure les lletres ordenadament, per tal de formar la paraula que es veu il·lustrada en el dibuix. dimecres, 4 de març del 2015

Noteflight

Noteflight és un editor de partitures en línia que permet crear-les i compartir-les amb qui vulguem.


Per accedir-hi i crear les nostres partitures ens hem d'enregistrar, que és gratuït encara que hi ha l'opció prèmium que ens ofereix algunes prestacions més. 
Un cop ens hem enregistrat, podem crear les nostres partitures i podem escollir si volem que siguin públiques, és a dir que les pugui veure qualsevol usuari, o privades.
Quan comencem a editar una partitura per defecte ens apareix un compàs de 4/4 i l'instrument que toca les notes és un piano. Però podem afegir i treure pentagrames, canviar el compàs, el so de l'instrument i la velocitat d'interpretació de les notes, i també podem afegir lletra sota les notes i títol i nom del compositor. Mentre creem les partitures les podem anar escoltant per tal de saber com sonen. D'aquesta manera podríem elaborar cançons per treballar-les a l'aula amb els infants.
Finalment, quan hem acabat la nostra partitura podem imprimir-la i convertir-la en un arxiu àudio en format wav, i descarregar-la. A més, totes les partitures que creem les podem trobar en el nostre compte de Noteflight, a més a més de les partitures que ens hagin agradat d'altres usuaris i que les vulguem tenir guardades.
Algunes dels avantatges que té Noteflight són els vídeos tutorial i el manual d'usuari que ens poden ajudar a entendre el funcionament de l'aplicació. També podem considerar avantatge el fet que gairebé tota l'aplicació es troba en anglès, així els alumnes podrien treballar tant educació musical com llengua anglesa.

Aquesta aplicació podria resultar molt útil per al mestre d'educació musical, ja que pot editar les partitures en línia sense haver de descarregar o instal·lar cap programa, i a més és gratuït. També podria ser molt útil pels alumnes perquè també podrien crear i aprendre d'una forma diferent de l'habitual, que seria mitjançant les llibretes de pentagrames o les fotocòpies que proporciona el mestre/a.
Per tant, segons el Model SAMR, l'aplicació produeix una millora i un augment, ja que permet crear partitures amb moltes més comoditats i avantatges que fent-les de la manera tradicional. D'altra banda, segons la Taxonomia de Bloom, l'aplicació en línia permet, tant a l'alumne com al mestre, crear, escriure i dissenyar partitures.
Amb l'ajuda de la pissarra digital interactiva (PDI), es podria utilitzar aquesta aplicació a l'aula per tal d'estudiar l'escala musical i fer partitures entre tots, ja que crec que per als alumnes resultaria molt més atractiu i motivador que les tradicionals llibretes de pentagrames.

Editor de partitures de Noteflight

dissabte, 28 de febrer del 2015

Mapa conceptual

Durant la darrera sessió de l'assignatura, vam estar provant diferents editors de mapes conceptuals, per tal de fer-ne un amb els cinc conceptes que vam triar prèviament, relacionats amb el nom de l'assignatura "Productes multimèdia infantils i juvenils". Els tres editors són el Cmap Tools, Bubbl.us i el Webspiration classroom. El Cmap Tools és un programa que requereix la seva instal·lació a l'ordinador per poder-lo utilitzar. Els altres dos editors, es poden utilitzar online i són gratuïts, tot i que en el cas del Bubbl.us hi ha algunes limitacions funcionals, i en el cas del Webspiration classroom només és gratuït durant 30 dies. Els tres editors permeten publicar i compartir els mapes conceptuals que volguis crear. 
Segons el Model SAMR, les diferents aplicacions es trobarien en substitució, ja que substitueix els mapes conceptuals que es fan a mà sense cap canvi en la seva funcionalitat. Fent referència a la Taxonomia de Bloom, les aplicacions desenvolupen l'habilitat comprendre i dins d'aquesta resumir, situar, etc.
Després d'haver provat els tres, em vaig decantar pel Webspiration classroom i així ha quedat el meu mapa conceptual:

Symbaloo personal

Symbaloo és un escriptori online que ens permet emmagatzemar les nostres pàgines web preferides en una sola pàgina. A més les podem agrupar per temàtica i així ens és més fàcil d'organitzar-les i trobar-les. Symbaloo ens pot resultar un recurs molt útil si visitem molts llocs web i els volem guardar. També podem compartir el nostre symbaloo amb els nostres amics i companys, i agregar les seves pàgines al nostre. A més també existeix una aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes, de manera que podem disposar dels nostres webmix en qualsevol moment.

A l'aula podria ser molt útil, ja que el mestre podria compartir el seu webmix sobre recursos o eines per realitzar una activitat o treballar un tema amb els seus alumnes. Aquests també podrien crear-se el seu i compartir-lo amb els companys. 

A la classe, cadascú s'ha creat el seu symbaloo i anirem afegint les pàgines web que ens resultin interessants i que treballem a l'aula. Per tal que tots puguem veure el symbaloo de tothom, hem entrat la URL corresponent al nostre symbaloo personal a la base de dades Web 2.0 de l'assignatura. 
Aquí us deixo el meu symbaloo personal:


   

KAHOOT!

Kahoot és una plataforma digital d'aprenentatge basada en el joc i la competició, permet tant als docents com els estudiants crear i compartir coneixements, mitjançant qüestionaris, enquestes i debats. Aquesta plataforma es pot utilitzar tant online com en dispositius mòbils o tauletes, descarregant l'aplicació que és gratuïta, i també es pot fer de manera individual o en grup. 

Pel que fa al funcionament dels qüestionaris, tal com ho hem provat a l'aula, cada alumne respon a les preguntes des del seu ordinador, mòbil o tauleta a la vegada. Perquè es connecten amb el qüestionari a través d'un codi que s'introdueix en obrir la plataforma. D'aquesta manera, les respostes i la puntuació de cada alumne queda registrat, i després de respondre cada pregunta es poden veure els encerts, errors i la puntuació de cadascun. També cal remarcar que les preguntes del qüestionari no apareixen en la pantalla dels alumnes sinó que han d'estar atents a la pissarra digital o projector de l'aula. Això fa que tots estiguin concentrats en respondre les qüestions correctament i en el mínim temps possible. D'altra banda, el mestre també pot utilitzar aquesta plataforma per observar quins coneixements previs tenen els alumnes sobre un tema.

Pel que fa a la Taxonomia de Bloom, l'aplicació permet analitzar i avaluar els coneixements que els alumnes saben o recorden. Segons el Model SAMR, l'aplicació millora el funcionament de l'eina que substitueix qüestionaris i enquestes, ja que tant l'alumne com el docent poden visualitzar instantàniament els resultats i la puntuació de cada usuari. Per tant, es trobaria dins d'augment. Referent a la interactivitat és comunicativa, perquè es produeix una interacció entre emissor i receptor, a més poden intercanviar rols, i l'usuari pot adoptar tant el rol de receptor com de productor de continguts. D'altrta banda, si ens fixem en la interfície podem veure que és moderna i senzilla, però molt funcional.

En definitiva, crec que és una bona eina per emprar a l'aula perquè motiva als alumnes, ja que ells ho perceben com un joc, però a la vegada es poden estar treballant coneixements i continguts de les àrees del currículum. Tot i que, per tal de realitzar una activitat amb aquest recurs digital és necessari que tots els alumnes disposin d'ordinador, mòbil, etc. Aquest aspecte pot fer difícil la seva utilització a l'aula.

dimarts, 24 de febrer del 2015

Benvinguts al blog

Aquest blog està centrat en l'àrea d'educació musical d'educació primària, i es proposaran i analitzaran aplicacions i eines que ens proporcionen les tecnologies de la informació i comunicació. També es comentaran notícies, articles i projectes que estiguin relacionats amb la música, i com treballar-la a les aules de primària mitjançant les TIC. D'altra banda, també s'analitzaran i comentaran aplicacions treballades a l'assignatura, que poden ser molt interessants. A més a més, també hi ha disponible el meu symbaloo personal, on hi ha llocs webs interessants relacionats amb aplicacions educatives.