divendres, 20 de març del 2015

Presentació d'Aplicacions vistes durant l'estada a l'escola (Taxonomia de Bloom+TAC i Model SAMR)

En la sessió d'avui hem exposat algunes de les aplicacions que hem vist, que eren utilitzades tant per alumnes com per mestres, durant l'estada a l'escola. També hem analitzat l'impacte de les seves utilitzacions segons el Model SAMR i la Taxonomia de Bloom+TAC.

Aquest model ofereix un mètode per veure com la utilització de les TIC pot impactar en l'ensenyança i l'aprenentatge. També mostra la progressió que pot adoptar la tecnologia en l'educació segons la manera en la qual és utilitzada a l'aula.


El psicòleg Bloom fa una taxonomia d’habilitats de coneixements, s’expressa en forma de verbs. El verb recordar és el més simple de l'escala, i el verb crear és el més difícil. Aquests es poden desenvolupar mitjançant les TIC.

A més, hem pogut observar que hi ha un gran ventall de dispositius en els quals s'utilitzen les aplicacions en les aules de primària i infantil. Com per exemple, en tauletes, pissarres digitals interactives (PDI), ordinadors portàtils...

Algunes de les aplicacions presentades a l'aula, que m'han resultat més interessant, són les següents:

Code és una aplicació per aprendre a programar i molt senzilla d'utilitzar, sobretot perquè està enfocada als infants, ja que té molts vídeos de tutorials. A més, resulta molt atractiu per als infants, ja alhora que programen, donen vida a personatges de Disney com l'Ana i l'Elsa de la pel·lícula Frozen.
Aquesta aplicació ha generat una transformació dins del món de l'ensenyança i les TIC. Per tant, segons el Model SAMR es trobaria en redefinició, ja que ens permet crear coses que abans no es podien, com donar ordres a un personatge perquè executi unes accions. D'altra banda, fent referència a la Taxonomia de Bloom, l'aplicació se centra en el verb crear i dissenyar.

Tothom hauria de saber programar amb Code:


iDoceo és una aplicació destinada als mestres, ja que permet tenir un recull de les notes dels alumnes, les assistències, un plànol de l'aula, l'horari i la planificació setmanal, etc. És a dir, és una eina que facilita les tasques més rutinàries que es fan dia a dia a l'escola. Però té un inconvenient, i és que és una aplicació exclusiva per als usuaris de l'ipad i a més no és gratuïta.
Aquesta aplicació ha generat una transformació en l'àmbit educatiu, ja que ha permès una redefinició significativa de les tasques que abans es feien amb paper i bolígraf. D'aquesta manera, segons el Model SAMR, es trobaria en modificació.  Dins de la Taxonomia de Bloom es trobaria en recordar i comprendre.

Fulla d'assistència a l'aula de l'aplicació iDoceo

ClockworksLectura eficaç són dues aplicacions que han generat una millora dins de l'ensenyament, ja que permeten l'autocorrecció i l'alumne pot veure les errades que comet i corregir-les a l'instant. Per tant, segons el Model SAMR han produït un augment i una millora del funcionament de les tasques, que es feien prèviament amb fitxes, pissarres o llibres de text. Pel que fa a la taxonomia de Bloom, les aplicacions fan a l'alumne recordar i comprendre els continguts i coneixements assolits a l'aula. A més, també criden molt més l'atenció dels alumnes, gràcies als efectes visuals, dibuixos, música...

Clockworks és una aplicació que treballa l'àrea de matemàtiques, concretament les hores, i la suma i resta d'aquestes. Tot i que alhora es treballa la llengua anglesa, perquè és una aplicació que està totalment en anglès.
D'altra banda, permet als alumnes escollir el nivell de dificultat per poder jugar, de manera que puguin anar augmentant-lo a mida que responguin correctament les preguntes.

Menú principal de l'aplicació on s'escull la dificultat


Els alumnes han de respondre la pregunta, fent clic en un dels tres rellotges digitals.

Lectura eficaç és un portal en el qual trobem diverses aplicacions relacionades amb l'àrea de llengua catalana. Hi ha activitats per treballar la composició de mots, l'ortografia, jocs de paraules, frases fetes... En definitiva són activitats que es poden treballar a l'aula amb llibres, fitxes, etc. Però aquestes aplicacions permeten que l'alumne rebi una correcció immediata de les seves respostes, i a més, realitzen moltes més activitats en el mateix o menys temps que si les fessin amb paper i llapis.

En aquest exercici, s'han d'escriure les lletres ordenadament, per tal de formar la paraula que es veu il·lustrada en el dibuix. dimecres, 4 de març del 2015

Noteflight

Noteflight és un editor de partitures en línia que permet crear-les i compartir-les amb qui vulguem.


Per accedir-hi i crear les nostres partitures ens hem d'enregistrar, que és gratuït encara que hi ha l'opció prèmium que ens ofereix algunes prestacions més. 
Un cop ens hem enregistrat, podem crear les nostres partitures i podem escollir si volem que siguin públiques, és a dir que les pugui veure qualsevol usuari, o privades.
Quan comencem a editar una partitura per defecte ens apareix un compàs de 4/4 i l'instrument que toca les notes és un piano. Però podem afegir i treure pentagrames, canviar el compàs, el so de l'instrument i la velocitat d'interpretació de les notes, i també podem afegir lletra sota les notes i títol i nom del compositor. Mentre creem les partitures les podem anar escoltant per tal de saber com sonen. D'aquesta manera podríem elaborar cançons per treballar-les a l'aula amb els infants.
Finalment, quan hem acabat la nostra partitura podem imprimir-la i convertir-la en un arxiu àudio en format wav, i descarregar-la. A més, totes les partitures que creem les podem trobar en el nostre compte de Noteflight, a més a més de les partitures que ens hagin agradat d'altres usuaris i que les vulguem tenir guardades.
Algunes dels avantatges que té Noteflight són els vídeos tutorial i el manual d'usuari que ens poden ajudar a entendre el funcionament de l'aplicació. També podem considerar avantatge el fet que gairebé tota l'aplicació es troba en anglès, així els alumnes podrien treballar tant educació musical com llengua anglesa.

Aquesta aplicació podria resultar molt útil per al mestre d'educació musical, ja que pot editar les partitures en línia sense haver de descarregar o instal·lar cap programa, i a més és gratuït. També podria ser molt útil pels alumnes perquè també podrien crear i aprendre d'una forma diferent de l'habitual, que seria mitjançant les llibretes de pentagrames o les fotocòpies que proporciona el mestre/a.
Per tant, segons el Model SAMR, l'aplicació produeix una millora i un augment, ja que permet crear partitures amb moltes més comoditats i avantatges que fent-les de la manera tradicional. D'altra banda, segons la Taxonomia de Bloom, l'aplicació en línia permet, tant a l'alumne com al mestre, crear, escriure i dissenyar partitures.
Amb l'ajuda de la pissarra digital interactiva (PDI), es podria utilitzar aquesta aplicació a l'aula per tal d'estudiar l'escala musical i fer partitures entre tots, ja que crec que per als alumnes resultaria molt més atractiu i motivador que les tradicionals llibretes de pentagrames.

Editor de partitures de Noteflight