dissabte, 28 de febrer del 2015

Mapa conceptual

Durant la darrera sessió de l'assignatura, vam estar provant diferents editors de mapes conceptuals, per tal de fer-ne un amb els cinc conceptes que vam triar prèviament, relacionats amb el nom de l'assignatura "Productes multimèdia infantils i juvenils". Els tres editors són el Cmap Tools, Bubbl.us i el Webspiration classroom. El Cmap Tools és un programa que requereix la seva instal·lació a l'ordinador per poder-lo utilitzar. Els altres dos editors, es poden utilitzar online i són gratuïts, tot i que en el cas del Bubbl.us hi ha algunes limitacions funcionals, i en el cas del Webspiration classroom només és gratuït durant 30 dies. Els tres editors permeten publicar i compartir els mapes conceptuals que volguis crear. 
Segons el Model SAMR, les diferents aplicacions es trobarien en substitució, ja que substitueix els mapes conceptuals que es fan a mà sense cap canvi en la seva funcionalitat. Fent referència a la Taxonomia de Bloom, les aplicacions desenvolupen l'habilitat comprendre i dins d'aquesta resumir, situar, etc.
Després d'haver provat els tres, em vaig decantar pel Webspiration classroom i així ha quedat el meu mapa conceptual:

Symbaloo personal

Symbaloo és un escriptori online que ens permet emmagatzemar les nostres pàgines web preferides en una sola pàgina. A més les podem agrupar per temàtica i així ens és més fàcil d'organitzar-les i trobar-les. Symbaloo ens pot resultar un recurs molt útil si visitem molts llocs web i els volem guardar. També podem compartir el nostre symbaloo amb els nostres amics i companys, i agregar les seves pàgines al nostre. A més també existeix una aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes, de manera que podem disposar dels nostres webmix en qualsevol moment.

A l'aula podria ser molt útil, ja que el mestre podria compartir el seu webmix sobre recursos o eines per realitzar una activitat o treballar un tema amb els seus alumnes. Aquests també podrien crear-se el seu i compartir-lo amb els companys. 

A la classe, cadascú s'ha creat el seu symbaloo i anirem afegint les pàgines web que ens resultin interessants i que treballem a l'aula. Per tal que tots puguem veure el symbaloo de tothom, hem entrat la URL corresponent al nostre symbaloo personal a la base de dades Web 2.0 de l'assignatura. 
Aquí us deixo el meu symbaloo personal:


   

KAHOOT!

Kahoot és una plataforma digital d'aprenentatge basada en el joc i la competició, permet tant als docents com els estudiants crear i compartir coneixements, mitjançant qüestionaris, enquestes i debats. Aquesta plataforma es pot utilitzar tant online com en dispositius mòbils o tauletes, descarregant l'aplicació que és gratuïta, i també es pot fer de manera individual o en grup. 

Pel que fa al funcionament dels qüestionaris, tal com ho hem provat a l'aula, cada alumne respon a les preguntes des del seu ordinador, mòbil o tauleta a la vegada. Perquè es connecten amb el qüestionari a través d'un codi que s'introdueix en obrir la plataforma. D'aquesta manera, les respostes i la puntuació de cada alumne queda registrat, i després de respondre cada pregunta es poden veure els encerts, errors i la puntuació de cadascun. També cal remarcar que les preguntes del qüestionari no apareixen en la pantalla dels alumnes sinó que han d'estar atents a la pissarra digital o projector de l'aula. Això fa que tots estiguin concentrats en respondre les qüestions correctament i en el mínim temps possible. D'altra banda, el mestre també pot utilitzar aquesta plataforma per observar quins coneixements previs tenen els alumnes sobre un tema.

Pel que fa a la Taxonomia de Bloom, l'aplicació permet analitzar i avaluar els coneixements que els alumnes saben o recorden. Segons el Model SAMR, l'aplicació millora el funcionament de l'eina que substitueix qüestionaris i enquestes, ja que tant l'alumne com el docent poden visualitzar instantàniament els resultats i la puntuació de cada usuari. Per tant, es trobaria dins d'augment. Referent a la interactivitat és comunicativa, perquè es produeix una interacció entre emissor i receptor, a més poden intercanviar rols, i l'usuari pot adoptar tant el rol de receptor com de productor de continguts. D'altrta banda, si ens fixem en la interfície podem veure que és moderna i senzilla, però molt funcional.

En definitiva, crec que és una bona eina per emprar a l'aula perquè motiva als alumnes, ja que ells ho perceben com un joc, però a la vegada es poden estar treballant coneixements i continguts de les àrees del currículum. Tot i que, per tal de realitzar una activitat amb aquest recurs digital és necessari que tots els alumnes disposin d'ordinador, mòbil, etc. Aquest aspecte pot fer difícil la seva utilització a l'aula.

dimarts, 24 de febrer del 2015

Benvinguts al blog

Aquest blog està centrat en l'àrea d'educació musical d'educació primària, i es proposaran i analitzaran aplicacions i eines que ens proporcionen les tecnologies de la informació i comunicació. També es comentaran notícies, articles i projectes que estiguin relacionats amb la música, i com treballar-la a les aules de primària mitjançant les TIC. D'altra banda, també s'analitzaran i comentaran aplicacions treballades a l'assignatura, que poden ser molt interessants. A més a més, també hi ha disponible el meu symbaloo personal, on hi ha llocs webs interessants relacionats amb aplicacions educatives.