diumenge, 26 d’abril del 2015

Aprenent música amb les TIC - Classe de música 2.0

En el següent vídeo, podem veure un exemple d'una classe de música 2.0. Els mateixos alumnes de l'IES San Miguel de Meruelo, que han estat els protagonistes d'aquesta experiència amb les TIC a l'aula de música, expliquen què els ha agradat més i com han utilitzat les diferents eines i aplicacions. Primerament, a l'aula de música, en comptes d'utilitzar llibres o fitxes, han utilitzat un blog de classe, el moodle i l'Edmodo (aquests dos últims són Entorns Virtuals d'Aprenentatge). En aquests han realitzat tasques 2.0, han fet consultes i s'han comunicat entre ells. D'altra banda, han utilitzat aplicacions com Pixton (per fer còmics), Incredibox (per crear composicions musicals), Glogster (per fer murals interactius), entre d'altres.
En el vídeo podem veure com els alumnes expliquen que s'ho han passat molt bé i que han après molt amb l'ús de les TIC a l'aula de música. A més a més, no han trobat gens a faltar el llibre.

Per tant, aquí tenim un exemple de què podem treballar amb les TIC l'àrea de música o qualsevol altre, ja que aquestes ofereixen un gran ventall de possibilitats.

dimecres, 15 d’abril del 2015

Incredibox

Incredibox és una aplicació web en la qual es poden crear ritmes a l'estil Beatbox. Per accedir i utilitzar l'aplicació no és necessari registrar-se ni crear-se un usuari. Això fa que sigui molt més fàcil d'utilitzar a l'aula.

La utilització de l'aplicació és molt senzilla, primerament triem la versió en la qual volem jugar (hi ha fins a la v4, que és la darrera), i després ens apareix una pantalla on hi ha uns personatges que fan sons depenen dels accessoris que els posem. Cada accessori pertany a una pulsació, efecte de so, melodia o timbre de veu diferent. Quan hem "vestit" tots els personatges amb sons diferents, podem eliminar-los i posar-ne d'altres, d'aquesta manera pots crear mescles o combinacions diferents. També podem pausar alguns personatges, és a dir, el so que produeix s'aturarà i el podem tornar a reproduir quan vulguem.

També hi ha l'opció de gravar les nostres composicions sonores i compartir-les via Facebook, Twitter i correu electrònic. Per tant, a l'aplicació podem trobar les creacions que han fet altres persones.

Pel que fa al Model SAMR, l'aplicació es trobaria en redefinició, ja que permet crear les composicions i ritmes musicals que nosaltres vulguem. Segons la Taxonomia de Bloom, l'aplicació permet crear i dissenyar diferents ritmes. Així doncs, la interactivitat és comunicativa, perquè l'usuari tant pot crear com rebre continguts d'altres usuaris, i, a més, Incredibox dóna diferents possibilitats de resposta.

Trobo aquesta aplicació molt interessant i divertida, sobretot per als alumnes, ja que té una estètica molt atractiva i els motiva a crear ritmes i melodies. A més es treballen aspectes d'educació musical com l'escolta activa, l'exploració de recursos creatius, i la creació i producció de música, ritmes, melodies, pulsacions...

Exemple de composició musical amb l'Incredibox

diumenge, 12 d’abril del 2015

Blubbr

Blubbr és una aplicació web 2.0, per elaborar qüestionaris a partir de vídeos de YouTube.
Per fer els qüestionaris que ja hi ha fets per altres usuaris, no cal registrar-se, però per crear-los sí. És totalment gratuït i es pot fer a través del compte de Facebook, de Twitter o amb el correu electrònic. Quan ens hem registrat, tenim el nostre perfil i en aquest podem veure els trivs o qüestionaris que hem jugat i els que hem creat nosaltres mateixos.  
L'aplicació disposa d'un cercador per poder trobar qüestionaris que ens interessin, a més a més, aquests estan agrupats per categories, per exemple; hi ha la categoria dels més populars, els recomanats per altres usuaris, de música, de pel·lícules, d'art, d'educació...

L'opció més interessant de l'aplicació és la de crear qüestionaris. Primerament hem de decidir quin vídeo de YouTube farem servir per a crear el nostre qüestionari. Quan ja l'hem escollit podem anar aturant-lo i introduir les qüestions, és necessari utilitzar un fragment de vídeo diferent per a cada qüestió. Quan ja el tenim enllestit podem posar-hi un títol, assignar-li una categoria i posar els tags o etiquetes que vulguem. Un cop l'hàgim publicat, el podem compartir i desafiar un amic amb el compte de Facebook.

Per tal de poder investigar a fons l'aplicació, he creat un qüestionari relacionat amb l'educació musical, i he utilitzat el vídeo del conte El petit pianista de Brij Kothari.


En relació al Model SAMR, l'aplicació presentada té un impacte de redefinició en l'educació perquè permet crear activitats i tasques que prèviament no es podien fer. Segons la Taxonomia de Bloom, desenvolupa l'habilitat de creació i disseny per una banda, i comprendre i recordar per una altra. Pel que fa a la interactivitat, és comunicativa, ja que l'usuari tant pot ser receptor com productor de continguts. Això traduït en l'àmbit educatiu, l'alumne és receptor i el mestre és productor de continguts.

En general, és una aplicació molt senzilla i fàcil d'utilitzar, a més, aquest tipus de qüestionaris podrien ser molt útils a l'aula si sabem dissenyar-los bé, i enfocar-los correctament tenint en compte els objectius o finalitats didàctiques que vulguem treballar.
També poden resultar molt atractius per als alumnes, ja que a la vegada que visualitzen un vídeo se'ls fa una pregunta sobre aquest i després continuen veient el vídeo fins a la següent qüestió. El funcionament de l'aplicació també anima a la competició entre els nens i nenes o de qualsevol usuari, perquè  si contestes correctament, acumules punts i finalment obtens una puntuació. 

dissabte, 11 d’abril del 2015

El petit pianista de Brij Kothari

El petit pianista o The Little pianist és un conte que el podem trobar en vídeo a YouTube, en el lloc web bookbox o en les aplicacions per Android i Apple. El conte és en anglès però està traduït i subtitulat en diferents idiomes. A més, està presentat amb un seguit d'imatges o dibuixos que fan que sigui atractiu i cridi l'atenció, sobretot per a nens i nenes. Per tant, és perfecte per veure'l amb aquests i sensibilitzar-los amb la història del protagonista i la música.


dijous, 9 d’abril del 2015

Article: La educación musical del futuro- Lydia Sag Legrán

Aquest article parla de la importància que reben les TIC (tecnologies de la informació i comunicació) en l'actual societat, de tal manera que, és imprescindible proporcionar una educación basada en aquesta nova realitat als nens i nenes. Perquè si no es fa així, estarem augmentant el percentatge d'analfabetisme tecnològic, fet que pot provocar un desavantatge a l'hora de trobar feina i una incapacitat per utilitzar els recursos que ens ofereixen aquestes tecnologies. Per tant, l'ensenyança ha d'actualitzar la seva metodologia, incorporant les TIC, que aquestes serveixen tant per ensenyar com per aprendre.

El rol del mestre/a ha canviat, ja que no és l'únic mitjà de transmissió de la informació. Ara, ha d'orientar els alumnes per tal que ells mateixos construeixin els seus coneixements mitjançant les TIC. D'aquesta manera, el rol de l'alumne no serà el de rebre informació i prou, sinó que ha de ser capaç de recollir-la i analitzar-la, perquè aquesta es converteixi en coneixement útil per a qualsevol situació de la vida quotidiana.

A més a més, segons Lydia Sag, aquests nous recursos tecnològics, els docent podran atendre millor a la diversitat d'alumnes, ja que aquests recursos es poden personalitzar i adaptar-los als diferents modes d'aprenentatge.

Fent referència a la temàtica del blog, en l'article es comenten diferents maneres de treballar amb els recursos que ens proporcionen les TIC en l'aula de música. Algunes de les aplicacions didàctiques que s'esmenten són les següents:

-Gravar sons, utilitzant l'aplicació adequada, i mostrar gràficament, en el projector de l'aula, les ones sonores que es produeixen, amb l'objectiu que l'alumnat ho comenti i comprengui.

-Aprendre a utilitzar diferents editors de partitures per tal que els alumnes aprenguin a escriure i a llegir música. (Com per exemple el Noteflight analitzat en aquest blog)

-Fer ús dels reproductors per escoltar les partitures que han creat anteriorment.

-Gravació de podcast i creació de contes musicals.

-Fer una recerca per internet de tot tipus de gèneres musicals, des de la clàssica fins a l'actual.

A l'article es comenten algunes activitats més que es podrien fer a l'aula de música utilitzant les TIC, però les més destacades són aquestes.


Per llegir l'article complet feu clic aquí

dissabte, 4 d’abril del 2015

Educaplay

Educaplay és una aplicació o plataforma en línia, en la qual es pot crear una aula virtual on els alumnes realitzen jocs educatius, a partir d'unes col·leccions d'activitats creades pel mestre o per altres usuaris.
Per poder accedir i utilitzar l'aplicació és necessari que ens enregistrem, ho podem de diferents maneres, iniciant sessió amb el nostre compte de Facebook, Google plus o Windows live, o simplement amb el correu electrònic. Per tant, podem accedir-hi gratuïtament, tot i que disposa d'una versió Prèmium.
Cal destacar el sistema de tickets codificats, que faciliten als alumnes utilitzar i realitzar activitats sense haver-se de registrar. En aquest cas, el mestre  pot crear un grup a educaplay amb tots els alumnes de classe, i el sistema de tickets li permetrà crear uns codis que poden ser personalitzats amb un nom i fotografia de l'alumne. Per tant, cada ticket que creï el mestre, tindrà un codi, i amb aquest, l'alumne podrà accedir a l'aplicació sense haver de posar cap dada personal. Quan un alumne entri amb el codi del seu ticket, accedirà directament al grup que correspongui i que hagi creat el mestre.

Des del grup, els alumnes poden fer les activitats que el mestre ha agrupat en col·leccions, que a més, poden estar ordenades cronològicament per tal que es realitzin seguint un ordre. Mentre els alumnes fan les activitats poden veure els seus resultats, la puntuació i la seva posició en el rànquing. En aquest últim també es pot veure la posició dels altres usuaris que hagin fet la mateixa activitat, per tant, els alumnes podran veure la dels seus companys. El rànquing té en compte la puntuació i el temps emprat per fer l'activitat, per tant, elabora un llistat de posicions tenint en compte aquests ítems. D'aquesta manera s'estimula la participació i motivació dels alumnes, mitjançant la competició i gamificació.
Els alumnes, també tenen l'opció de comentar en cada activitat o també poden fer-ho en un espai que hi ha en el grup. Així doncs, es produeix un feedback entre alumnes i mestre.

D'altra banda, el mestre pot fer un seguiment complet del progrés del grup i de cada alumne, veient els seus resultats que queden recopilats tant en l'aplicació com en un full de càlcul excel que es pot descarregar.
Pel que fa a la creació d'activitats, el mestre o qualsevol usuari registrat, pot crear-ne i n'hi ha de diferents tipus o modalitats. Hi ha un ampli llistat de tipus d'activitats que es poden crear, com per exemple endevinalles, mots encreuats, dictats, sopes de lletres, mapes interactius, test, presentacions a l'estil powerpoint, videoquiz...  Primerament, hem d'escollir el tipus d'activitat, és a dir, els citats anteriorment. Seguidament, escollim l'idioma (espanyol, català, anglès, francès...), posem un títol i una descripció a l'activitat i classifiquem l'activitat per curs (de P4 fins a 2n de Batxillerat), assignatura i àrea de coneixement. Un cop hem escollit aquestes opcions, accedim a un nivell d'edició més detallat, en el qual podem configurar aspectes que determinaran l'activitat. L'opció de privacitat és exclusiva per als usuaris prèmium, per tant, les activitats seran públiques per defecte. El que sí que podem editar i escollir, són les opcions de l'activitat, com per exemple; realitzar preguntes i respostes, decidir les paraules dels mots encreuats, afegir àudio, imatges i vídeos, determinar si el temps per contestar és limitat o no, el nombre d'intents per respondre... Finalment, podem posar etiquetes a l'activitat, ja que així ajudem a classificar-la per temes, matèries, cursos, etc.
Un cop creada l'activitat, podem fer-la i editar-la si hi ha algun error. També tenim l'opció d'impressió de l'activitat, d'aquesta manera també la podem realitzar amb paper però perd tota mena d'interactivitat, sobretot pel que fa als àudios o vídeos.
Quan n'hàgim creat varies, podem agrupar-les en una col·lecció i introduir-les en els nostres grups, en el cas del mestre, en el grup dels seus alumnes.

Per tenir una experiència de primera mà amb l'aplicació presentada, he creat algunes activitats de diferents tipus, relacionades amb la temàtica d'aquest bloc, la música. Per tant, en les quatre activitats es treballen els instruments musicals i les cançons populars infantils, i estan destinades a nens i nenes de 1r de primària.

Activitat 1- Sopa de lletres: Instruments de cordaActivitat 2- Ordena les lletres: Músics i instruments


Activitat 3- Mapa interactiu: Nom dels Instruments


Activitat 4- Videoquiz: Quina cançó sona?


Segons el Model SAMR, Educaplay fa una modificació i transformació de les tasques, perquè permet crear activitats, que abans ja es feien en paper, però millorant la seva funcionalitat en la correcció immediata, el seguiment dels resultats que fa el docent i la comunicació que es produeix entre docent-alumne i alumne-alumne. En referència a la Taxonomia de Bloom, l'habilitat que desenvoluparia el docent, en cas que dissenyés les activitats, seria la creació i avaluació. D'altra banda, l'alumnat podria treballar l'anàlisi, comprensió i aplicació de coneixements. El tipus d'interactivitat que es dóna és comunicativa, ja que l'usuari tant pot ser receptor com productor de continguts. Això traduït en l'àmbit educatiu, l'alumne és receptor i el mestre és productor de continguts.

Personalment, crec que és una aplicació molt completa i útil per utilitzar-la a l'aula, a més es poden treballar els temes i les matèries que vulguem, ja que les activitats les crea l'usuari. També cal destacar, el sistema de tickets que ha estat creat exclusivament perquè els alumnes puguin accedir-hi sense haver-se de registrar, ja que a vegades és complicat pel fet de protecció de dades de menors. Trobo molt interessant la creació de grups i l'opció que té el docent de poder fer un seguiment de cada alumne i dels seus resultats. D'aquesta manera, l'aplicació facilita l'avaluació que pugui fer el mestre dels seus alumnes, i alhora, aquests poden veure els seus mateixos resultats i anant millorant-los. A més, després d'haver creat algunes activitats, puc dir que és molt fàcil, intuïtiu i ràpid, a més a més, es poden fer activitats realment divertides pels alumnes.
En definitiva, és una aplicació molt recomanable, ja que l'usuari és qui genera els continguts i la seva funcionalitat fa que els alumnes ho percebin com un joc però alhora poden estar treballant continguts curriculars.

dimecres, 1 d’abril del 2015

Lyrics training

Lyrics training és una aplicació en línia que permet practicar l'anglès (o altres llengües com el castellà, el català, el francès, etc.) mitjançant vídeos de YouTube de cançons. Mentre visualitzem els vídeos de les cançons, la lletra ens apareix sota d'aquests, però amb espais en blanc que hem d'omplir segons la lletra de la cançó que anem escoltant. També podem trobar l'opció de karaoke.
Per poder utilitzar l'aplicació no és necessari que ens enregistrem però hi ha l'opció de registrar-se gratuïtament. Si decideixes crear-te un usuari, podràs veure les teves estadístiques i puntuacions de cada cançó, i a més sabràs en quina dificultat i el nombre de vegades que les has practicat.

Nivells de dificultat de l'aplicació
Quan decidim escoltar una cançó, podem seleccionar el nivell de dificultat en la qual ho farem. Els quatre nivells de dificultat són els següents: 
-"Principiante": hi ha un 10% de paraules que haurem d'escriure o omplir en els espais en blanc.
-"Intermedio": hi ha un 25% de paraules que haurem d'escriure o omplir en els espais en blanc.
-"Avanzado": hi ha un 50% de paraules que haurem d'escriure o omplir en els espais en blanc.
-"Experto": s'ha d'escriure el 100% de la lletra de la cançó.

Després d'escollir el nivell de dificultat, podem escollir entre dos modes de joc: "mode escriptura" i "mode selecció".
Mode de joc: escriptura
El "mode escriptura" consisteix a escriure les paraules que falten en els espais en blanc, que van apareixent durant la cançó. Quan no escrivim res en un espai en blanc, la cançó s'atura i dóna un temps determinat per tal que puguis pensar. Si necessites tornar a escoltar el fragment de la paraula que et falta, es pot tirar enrere, i d'aquesta manera, es repetirà l'últim fragment de la cançó en el qual t'hagis aturat. En el cas que no sàpigues alguna paraula, l'aplicació la marcarà com un error i podràs seguir escoltant la resta de la cançó.

Mode de joc: selecció
El "mode selecció" funciona igual que l'anterior, tot i que en comptes d'escriure les paraules, et proporciona un llistat, en el qual n'has de triar una per a cada espai en blanc.

D'altra banda, els espais en blanc que hi ha en una cançó no sempre seran els mateixos, ja que canvien cada vegada que l'escoltes. Així doncs, no val memoritzar-los sinó escoltar atentament la cançó.

En la pantalla de joc, tant un mode com l'altre, ens apareix la puntuació, els espais en blanc contestats i el total de tots els que hi ha, els encerts i els errors. També hi ha la barra vermella del temps que disminueix cada vegada que la cançó s'atura i pensem quina és la paraula que hi va en cada espai.

Una altra opció molt interessant que ens ofereix aquesta aplicació, és que podem imprimir la lletra sencera de les cançons que hi ha, i a més, també pots eliminar algunes paraules i deixar espais en blanc, per tal d'emplenar-los.

En relació al Model SAMR, l'aplicació produeix un augment en les pràctiques educatives perquè l'activitat es podria fer en paper però lyrics training millora la seva funcionalitat (afegeix vídeo, imatge, correcció immediata, diferents dificultats...). Pel que fa a la Taxonomia de Bloom, l'aplicació treballaria la capacitat de comprensió i de recordar. La interactivitat que es produeix és selectiva perquè les possibilitats de resposta que té l'usuari és limitada.

En definitiva, crec que l'aplicació és una bona eina tant per treballar a l'aula de música com per a l'aprenentatge de la llengua anglesa. Perquè per una banda es pot treballar l'escolta musical, ja que requereix un acte de concentració, per part de l'alumne, envers la música que sona. També es poden treballar els diferents estils i gèneres musicals mitjançant els vídeos de YouTube que ofereix l'aplicació. D'altra banda, també és un molt bon recurs per a l'aprenentatge de llengües estrangeres, principalment, l'anglesa, ja que els alumnes ho perceben com un joc però en realitat estan aprenent anglès d'una forma més lúdica.