dissabte, 4 d’abril del 2015

Educaplay

Educaplay és una aplicació o plataforma en línia, en la qual es pot crear una aula virtual on els alumnes realitzen jocs educatius, a partir d'unes col·leccions d'activitats creades pel mestre o per altres usuaris.
Per poder accedir i utilitzar l'aplicació és necessari que ens enregistrem, ho podem de diferents maneres, iniciant sessió amb el nostre compte de Facebook, Google plus o Windows live, o simplement amb el correu electrònic. Per tant, podem accedir-hi gratuïtament, tot i que disposa d'una versió Prèmium.
Cal destacar el sistema de tickets codificats, que faciliten als alumnes utilitzar i realitzar activitats sense haver-se de registrar. En aquest cas, el mestre  pot crear un grup a educaplay amb tots els alumnes de classe, i el sistema de tickets li permetrà crear uns codis que poden ser personalitzats amb un nom i fotografia de l'alumne. Per tant, cada ticket que creï el mestre, tindrà un codi, i amb aquest, l'alumne podrà accedir a l'aplicació sense haver de posar cap dada personal. Quan un alumne entri amb el codi del seu ticket, accedirà directament al grup que correspongui i que hagi creat el mestre.

Des del grup, els alumnes poden fer les activitats que el mestre ha agrupat en col·leccions, que a més, poden estar ordenades cronològicament per tal que es realitzin seguint un ordre. Mentre els alumnes fan les activitats poden veure els seus resultats, la puntuació i la seva posició en el rànquing. En aquest últim també es pot veure la posició dels altres usuaris que hagin fet la mateixa activitat, per tant, els alumnes podran veure la dels seus companys. El rànquing té en compte la puntuació i el temps emprat per fer l'activitat, per tant, elabora un llistat de posicions tenint en compte aquests ítems. D'aquesta manera s'estimula la participació i motivació dels alumnes, mitjançant la competició i gamificació.
Els alumnes, també tenen l'opció de comentar en cada activitat o també poden fer-ho en un espai que hi ha en el grup. Així doncs, es produeix un feedback entre alumnes i mestre.

D'altra banda, el mestre pot fer un seguiment complet del progrés del grup i de cada alumne, veient els seus resultats que queden recopilats tant en l'aplicació com en un full de càlcul excel que es pot descarregar.
Pel que fa a la creació d'activitats, el mestre o qualsevol usuari registrat, pot crear-ne i n'hi ha de diferents tipus o modalitats. Hi ha un ampli llistat de tipus d'activitats que es poden crear, com per exemple endevinalles, mots encreuats, dictats, sopes de lletres, mapes interactius, test, presentacions a l'estil powerpoint, videoquiz...  Primerament, hem d'escollir el tipus d'activitat, és a dir, els citats anteriorment. Seguidament, escollim l'idioma (espanyol, català, anglès, francès...), posem un títol i una descripció a l'activitat i classifiquem l'activitat per curs (de P4 fins a 2n de Batxillerat), assignatura i àrea de coneixement. Un cop hem escollit aquestes opcions, accedim a un nivell d'edició més detallat, en el qual podem configurar aspectes que determinaran l'activitat. L'opció de privacitat és exclusiva per als usuaris prèmium, per tant, les activitats seran públiques per defecte. El que sí que podem editar i escollir, són les opcions de l'activitat, com per exemple; realitzar preguntes i respostes, decidir les paraules dels mots encreuats, afegir àudio, imatges i vídeos, determinar si el temps per contestar és limitat o no, el nombre d'intents per respondre... Finalment, podem posar etiquetes a l'activitat, ja que així ajudem a classificar-la per temes, matèries, cursos, etc.
Un cop creada l'activitat, podem fer-la i editar-la si hi ha algun error. També tenim l'opció d'impressió de l'activitat, d'aquesta manera també la podem realitzar amb paper però perd tota mena d'interactivitat, sobretot pel que fa als àudios o vídeos.
Quan n'hàgim creat varies, podem agrupar-les en una col·lecció i introduir-les en els nostres grups, en el cas del mestre, en el grup dels seus alumnes.

Per tenir una experiència de primera mà amb l'aplicació presentada, he creat algunes activitats de diferents tipus, relacionades amb la temàtica d'aquest bloc, la música. Per tant, en les quatre activitats es treballen els instruments musicals i les cançons populars infantils, i estan destinades a nens i nenes de 1r de primària.

Activitat 1- Sopa de lletres: Instruments de cordaActivitat 2- Ordena les lletres: Músics i instruments


Activitat 3- Mapa interactiu: Nom dels Instruments


Activitat 4- Videoquiz: Quina cançó sona?


Segons el Model SAMR, Educaplay fa una modificació i transformació de les tasques, perquè permet crear activitats, que abans ja es feien en paper, però millorant la seva funcionalitat en la correcció immediata, el seguiment dels resultats que fa el docent i la comunicació que es produeix entre docent-alumne i alumne-alumne. En referència a la Taxonomia de Bloom, l'habilitat que desenvoluparia el docent, en cas que dissenyés les activitats, seria la creació i avaluació. D'altra banda, l'alumnat podria treballar l'anàlisi, comprensió i aplicació de coneixements. El tipus d'interactivitat que es dóna és comunicativa, ja que l'usuari tant pot ser receptor com productor de continguts. Això traduït en l'àmbit educatiu, l'alumne és receptor i el mestre és productor de continguts.

Personalment, crec que és una aplicació molt completa i útil per utilitzar-la a l'aula, a més es poden treballar els temes i les matèries que vulguem, ja que les activitats les crea l'usuari. També cal destacar, el sistema de tickets que ha estat creat exclusivament perquè els alumnes puguin accedir-hi sense haver-se de registrar, ja que a vegades és complicat pel fet de protecció de dades de menors. Trobo molt interessant la creació de grups i l'opció que té el docent de poder fer un seguiment de cada alumne i dels seus resultats. D'aquesta manera, l'aplicació facilita l'avaluació que pugui fer el mestre dels seus alumnes, i alhora, aquests poden veure els seus mateixos resultats i anant millorant-los. A més, després d'haver creat algunes activitats, puc dir que és molt fàcil, intuïtiu i ràpid, a més a més, es poden fer activitats realment divertides pels alumnes.
En definitiva, és una aplicació molt recomanable, ja que l'usuari és qui genera els continguts i la seva funcionalitat fa que els alumnes ho percebin com un joc però alhora poden estar treballant continguts curriculars.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada