dijous, 9 d’abril del 2015

Article: La educación musical del futuro- Lydia Sag Legrán

Aquest article parla de la importància que reben les TIC (tecnologies de la informació i comunicació) en l'actual societat, de tal manera que, és imprescindible proporcionar una educación basada en aquesta nova realitat als nens i nenes. Perquè si no es fa així, estarem augmentant el percentatge d'analfabetisme tecnològic, fet que pot provocar un desavantatge a l'hora de trobar feina i una incapacitat per utilitzar els recursos que ens ofereixen aquestes tecnologies. Per tant, l'ensenyança ha d'actualitzar la seva metodologia, incorporant les TIC, que aquestes serveixen tant per ensenyar com per aprendre.

El rol del mestre/a ha canviat, ja que no és l'únic mitjà de transmissió de la informació. Ara, ha d'orientar els alumnes per tal que ells mateixos construeixin els seus coneixements mitjançant les TIC. D'aquesta manera, el rol de l'alumne no serà el de rebre informació i prou, sinó que ha de ser capaç de recollir-la i analitzar-la, perquè aquesta es converteixi en coneixement útil per a qualsevol situació de la vida quotidiana.

A més a més, segons Lydia Sag, aquests nous recursos tecnològics, els docent podran atendre millor a la diversitat d'alumnes, ja que aquests recursos es poden personalitzar i adaptar-los als diferents modes d'aprenentatge.

Fent referència a la temàtica del blog, en l'article es comenten diferents maneres de treballar amb els recursos que ens proporcionen les TIC en l'aula de música. Algunes de les aplicacions didàctiques que s'esmenten són les següents:

-Gravar sons, utilitzant l'aplicació adequada, i mostrar gràficament, en el projector de l'aula, les ones sonores que es produeixen, amb l'objectiu que l'alumnat ho comenti i comprengui.

-Aprendre a utilitzar diferents editors de partitures per tal que els alumnes aprenguin a escriure i a llegir música. (Com per exemple el Noteflight analitzat en aquest blog)

-Fer ús dels reproductors per escoltar les partitures que han creat anteriorment.

-Gravació de podcast i creació de contes musicals.

-Fer una recerca per internet de tot tipus de gèneres musicals, des de la clàssica fins a l'actual.

A l'article es comenten algunes activitats més que es podrien fer a l'aula de música utilitzant les TIC, però les més destacades són aquestes.


Per llegir l'article complet feu clic aquí

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada