dissabte, 28 de febrer del 2015

KAHOOT!

Kahoot és una plataforma digital d'aprenentatge basada en el joc i la competició, permet tant als docents com els estudiants crear i compartir coneixements, mitjançant qüestionaris, enquestes i debats. Aquesta plataforma es pot utilitzar tant online com en dispositius mòbils o tauletes, descarregant l'aplicació que és gratuïta, i també es pot fer de manera individual o en grup. 

Pel que fa al funcionament dels qüestionaris, tal com ho hem provat a l'aula, cada alumne respon a les preguntes des del seu ordinador, mòbil o tauleta a la vegada. Perquè es connecten amb el qüestionari a través d'un codi que s'introdueix en obrir la plataforma. D'aquesta manera, les respostes i la puntuació de cada alumne queda registrat, i després de respondre cada pregunta es poden veure els encerts, errors i la puntuació de cadascun. També cal remarcar que les preguntes del qüestionari no apareixen en la pantalla dels alumnes sinó que han d'estar atents a la pissarra digital o projector de l'aula. Això fa que tots estiguin concentrats en respondre les qüestions correctament i en el mínim temps possible. D'altra banda, el mestre també pot utilitzar aquesta plataforma per observar quins coneixements previs tenen els alumnes sobre un tema.

Pel que fa a la Taxonomia de Bloom, l'aplicació permet analitzar i avaluar els coneixements que els alumnes saben o recorden. Segons el Model SAMR, l'aplicació millora el funcionament de l'eina que substitueix qüestionaris i enquestes, ja que tant l'alumne com el docent poden visualitzar instantàniament els resultats i la puntuació de cada usuari. Per tant, es trobaria dins d'augment. Referent a la interactivitat és comunicativa, perquè es produeix una interacció entre emissor i receptor, a més poden intercanviar rols, i l'usuari pot adoptar tant el rol de receptor com de productor de continguts. D'altrta banda, si ens fixem en la interfície podem veure que és moderna i senzilla, però molt funcional.

En definitiva, crec que és una bona eina per emprar a l'aula perquè motiva als alumnes, ja que ells ho perceben com un joc, però a la vegada es poden estar treballant coneixements i continguts de les àrees del currículum. Tot i que, per tal de realitzar una activitat amb aquest recurs digital és necessari que tots els alumnes disposin d'ordinador, mòbil, etc. Aquest aspecte pot fer difícil la seva utilització a l'aula.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada